28795931_734809893356059_2869137719659855872_o.jpg
.
24173779_1655818727797653_1358798024683643883_o.jpg
24273489_1655790094467183_1634302677848401121_o.jpg
23669034_1645181152194744_3440664933867292662_o.jpg
24254666_1654665597912966_3346725428398569801_o.jpg

 

Mohutná šumavská hora Boubín se vznáší nad oceánem lesů a kolem ní ubíhá malebná krajina vlnami kopců a mozaikou lidských sídel, polí a luk až k obzoru. Krajina libá srdci, ale i zadumaná a nelehká k uchopení. Kdo ji však poznal, musí se do ní vracet a mnohdy vzklíčí i láska na celý život.

Město Vimperk, panoramatický pohled

Srdcem a přirozeným centrem tohoto kraje je Vimperk, město pod Boubínem, brána Šumavy a rozhraní dvou světů. Od severu k němu dobíhají měkké křivky šumavského předhůří se závany proteplených rovin českého vnitrozemí a na jih od něj se začínají zvedat drsnější a temnější návrší vlastní Šumavy s hlubokými lesy, stříbropěnnými bystřinami a zamženými dálavami náhorních planin. Kdysi tu temný a neprostupný pohraniční hvozd tvořil hranici Českého království a lidé jím procházeli jen zřídka a s velkými obtížemi. Dnes se již cestování tímto krajem bát nemusíme. Stále více se sem vrací tradice slavné Zlaté stezky, která již ve středověku spojovala české země i jejich pohraniční oblast pod Boubínem s Podunajím a s pokročilým světem slunného Středomoří. Vimperk byl jedním z cílů této proslulé obchodní cesty, po které proudila především sůl z alpských ložisek do Čech a která zprostředkovávala také kulturní kontakty a mezilidskou komunikaci mezi obyvateli na sever a na jih od Šumavy. Vzletný název "Zlatá stezka" se používal od první poloviny 16. století jako výraz výnosnosti obchodu, který na této obchodní cestě po staletí kvetl. Další větve Zlaté stezky směřovaly do Prachatic a do Kašperských Hor.

Vimperk v zimě

Vimpersko je krajem mnoha tváří a předmět svého zájmu v něm naleznou lidé nejrůznějšího založení. Zájemci o historii a dávný pravěk mohou navštívit hradní zříceniny, půvabné malé zámky i pravěká hradiště, vyznavači sportu a aktivního pohybu se mohou v krásné krajině po celý rok prohánět na kole, na lyžích i na koni, běhat nebo vandrovat po husté síti turistických cest a milovníky přírodních krás čekají vysoké zalesněné hory, zasněné náhorní pláně, průzračné vodní toky i zasutá klidná zákoutí s osamělými usedlostmi. Chybí tu překotný shon a ruch velkých měst, ale právě z něj stále více lidí prchá za klidem a nerušenou pohodou přírodních oáz, jakou Vimpersko bezesporu je.

Příroda je největším bohatstvím tohoto kraje, a ne náhodou je jeho velká část chráněna v rámci Chráněné krajinné oblasti a Národního parku Šumava. Turisté, výletníci a sportovci, kteří dodržují stanovená pravidla a chovají se k přírodě slušně a ohleduplně, se však nemusejí ničeho bát a budou odměněni krásnými zážitky, tichem a pohodou, která z moře lesů, z každého potoka i z nedotčené louky přímo vyzařuje. Osvěžte své unavené bytí tímto ryzím nápojem, který tak umně namíchaly příroda a tísícileté úsilí lidí a určitě nebudete litovat.

V historických pramenech se poprvé zmiňuje Vimperk v roce 1264, ale zřejmě zde již dříve při Zlaté stezce stávala kolonizační osada. Mezi lety 1251 až 1260 na tomto místě nechal Purkart z Janovic vystavět gotický hrad, který byl v 16. a 17. století přestavěn na zámek a v 19. století novorenesenčně upraven. Areál zámku je umístěn na ostrožně nad ústím Křesanovského potoka vlévajícím se do říčky Volyňky. V roce 2009 se na zámku uskutečnil rozsáhlý archeologický a památkový průzkum.

Osada byla sice roku 1423 vypálena husity, ale to jí nezabránilo v takovém rozmachu, že jí král Vladislav II. povýšil na město. Obyvatelé směli vystavět hradby, které se z části dochovaly dodnes. Město bylo od konce 13. do 17. století významnou cílovou stanicí jedné ze tří větví Zlaté solné stezky, což však skončilo výnosem Ferdinanda II., jenž zakázal přepravovat sůl z Rakouska přes Bavorsko.

Dnes je Vimperk znám nejen pro své historické památky, jako je zámek, na náměstí stojící gotický kostel Navštívení Panny Marie, robustní samostatně stojící věž městské zvonice nebo třeba dve kašny z 18. století, ale také pro svouknihiskovou minulost. Již v roce 1484 zde pracoval pasovský tiskař Johann Alacraw, takže je Vimperk po Plzni patrně druhým českým městem s tiskem knih.

Ve Vimperku také můžete najíttři tajemná místa, která nechal do mapy Tajemných míst zanést Pavel Kozák. Jedno z nich je raně gotická kaple sv. Bartoloměje s cennými freskami umístěná na hřbitově, kde zřejmě dříve stávala velmi stará svatyně. Dalším je již zmiňovaný kostel Navštívení Panny Marie na náměstí Svobody, který stojí na místě bývalého božiště. Zvonice vedle stojí na místě obětiště. A třetím takovým místem je konec Křížové cesty nad nemocnicí, pravděpodobně místo předkeltské svatyně a obětiště.

Městem také procházídvě naučné stezky - naučná stezka Vimperskem a naučná stezka Údolím vimperských památek. Navštívit také můžete Vimperské muzeum na zámku.

Vlakové nádraží Vimperk je od centra města vzdálené zhruha 1,4 km, ale popojet blíže můžete autobusem. Nebo vystupte na vlakové zastávce Vimperk zast., odkud je to do centra města necelý 1 km.

.
29214372_1764937623552429_3054322037855092736_o.jpg
22904995_1624847204228139_1827711893496543250_o.jpg
23669034_1645181152194744_3440664933867292662_o(1).jpg
28164917_1740959155950276_105061781591371161_o.jpg
23172608_1630472783665581_5537481691296604259_n.jpg
27501046_1723015187744673_1028295440926313021_o.jpg
28424543_1752495358129989_2150253594108784293_o (1).jpg
23843118_1647214725324720_557799688516618988_n.jpg
Vimperk 2.jpg
24254666_1654665597912966_3346725428398569801_o.jpg
25446058_1673801519332707_644449779439807526_n.jpg
Vimoerk kostol.jpg
.
 
 
V dosahu centra města a bezprostředním okolí historické vodárny Solar si můžete s dětmi projít novou okružní naučnou stezku. Délka je 1,5 km a zčásti vede po žluté turistické značce, kterou zhruba v polovině opouští a vrací se zpět k Solaru. Stezka je značena „skřítčími“ šipkami.
Na okruhu je umístěno 6 informačních tabulí s razítky a jedna tabule úvodní. Na pohlednicovou kartu, kterou děti obdrží v infocentru, si mohou razítka otisknout a při zpáteční cestě si vyzvednout na infocentru drobnou odměnu.

Na trase stezky jsou umístěny doprovodné úkoly, je zde vytvořeno několik „skřítčích“ domečků z přírodních materiálů. Jsou zde i pařezoví skřítci a obří zajíci. Zatím poslední skřítek Bukáček skrývá i jednoduchou výtvarnou dílnu, díky jejímuž obsahu si mohou malí návštěvníci dozdobit šišky, kůru a kamínky do podoby dalších lesních skřítků.
.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one